Stavební dozor

SD pro stavby svépomocí a TDS pro stavby dodavatelsky

Z hlediska osoby vykonávající stavební dozor je odpovědnost společně se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Při přípravě projektu

Při realizaci staveb

Dozorování staveb

+420 776 280 064

jakub.dusatko@jdstav.cz