Pomůžeme s Vaší výstavbou

Hledáte projektanta, stavební dozor nebo koordinátora BOZP na staveništi? Chcete, aby Váš projekt byl úspěšně realizován od  samotného počátku až do konce? Je tu řešení.

Ing. Jakub Dušátko

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby. Odborně způsobilý koordinátor BOZP na staveništi. 

Zkušenosti a odbornost

Díky mé rozsáhlé praxi a odborným znalostem v oblasti stavebního inženýrství zaručuji, že každý projekt je realizován s maximální precizností na detail.

Personalizovaný přístup

Každý klient a projekt je pro mě jedinečný. Snažím se pochopit specifické požadavky a potřeby, abych mohl poskytnout na míru šitá řešení.

Nejnovější technologie

Jako projekční inženýr poskytuji odborné znalosti, individualizovaný přístup a využívám nejnovější technologie pro optimální výsledky.

Naše služby

Stavební dozor a technický dozor stavebníka

Zajišťujeme dohled nad kvalitou prováděných prací a dodržováním časových a finančních plánů na stavbách.

Kooordinátor BOZP na staveništi

Nabízíme koordinaci bezpečnosti práce a přípravu bezpečnostní dokumentace.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Poskytuji inženýrské služby jako vyřízení stavebního povolení nebo výběrová řízení dodavatele stavby.

Kompletní příprava projektů

Specializujeme se na projekční práce pro snížení energetické náročnosti u bytových domů.

K našim hlavním činnostem patří

Stavební dozor, odborné vedení provádění stavby

Služby koordinátora BOZP na staveništi

Projekční činnost

Výběrová řízení

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Vyřízení územního a stavebního řízení

Odborné posudky na provedené práce a stavební konstrukce

Kompletní příprava a realizace stavebních projektů

Drobné stavební práce

+420 776 280 064

jakub.dusatko@jdstav.cz